Woningcorporaties
 
Besparing van BTW en Overdrachtsbelasting is direct van invloed op het financiele resultaat.
Bij een goede planning binnen de regels, valt er niet alleen voordeel te behalen maar worden ook de fiscale risico's en aansprakelijkheden beperkt. Daarom is het raadzaam om bij elk project en elke aankoop te kijken wat de beste fiscale route is.
De aanpak is praktisch. Een gerichte hands-on intake met de tekeningen en de bouwplannen. Geen lange adviezen maar stappenplannen met een uitwerking van de meest gunstige variant en/of bepalingen die direct in contracten kunnen worden opgenomen.
 
Overhead kosten
Bij woningbouwcorporaties worden veel kosten inclusief BTW geboekt terwijl er voor bepaalde kosten toch recht op aftrek bestaat. Het gaat om een jaarlijks terugkerend bedrag en dus vaak een belangrijk voordeel (soms zelfs nog achteraf). Hoe realiseert u dit voordeel op een efficiente en juiste wijze? Met een korte scan hoort u wat de mogelijkheden zijn.


Efficiente Aanpak bij Binnenstedelijke herontwikkeling
Van Brenk ontwikkelde een aantal jaren geleden "de fiscaal-juridische project aanpak”. Een manier om in een vroeg stadium met alle betrokken partijen in een ontwikkeling, de fiscaal (en dus) de financieel zo gunstige mogelijke route te bepalen. Daarbij wordt geintegreerd gewerkt en wordt het fiscale al in een heel vroeg stadium geintegreerd met het juridische werk. De methode is bij tal van grote en kleine projecten succesvol en kostenbesparend gebleken en levert een positieve bijdrage aan het proces. Van Brenk werkt hierbij nauw samen met de juristen en notarissen van de corporatie en de andere partijen in het project, maar indien de opdrachtgever dit wenst kan zij ook bepaalde overeenkomsten ook via haar eigen netwerk aanleveren.
 
Fiscaal Risico- management
Bij vastgoed zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de feitelijke status van de onroerende zaak op een bepaald moment. Simpel gezegd; als er op moment X op een stuk grond bestrating ligt i.p.v. gras, dan kunnen de fiscale gevolgen compleet anders zijn. Dat de belangen en risico's groot zijn is duidelijk. Hoe bewaakt u dit en houdt u dit in de greep? Van Brenk heeft de afgelopen jaren voor diverse woningcorporaties concrete risico-management trajecten opgesteld. Het resultaat: sturing, beheersing en besparing!