Wat mag u verwachten?
 
Adviezen die in een bureaulade verdwijnen doen niemand een plezier.
Doel is om een bijdrage te leveren aan uw bedrijf of organisatie door de activiteiten zo concreet mogelijk te verrichten. Bijvoorbeeld door een helder antwoord op uw vraag, het aanleveren van panklare artikelen die u direct in een contract kunt opnemen, of door het maken van duidelijke stappenplannen waarin puntsgewijs wordt aangegeven wie, wat, wanneer moet doen om het beoogde resultaat te bereiken.
 
Er wordt graag met u mee gedacht, het liefst verder dan de vraag.  Dat wil zeggen; het gaat niet alleen om het antwoord op uw vraag, maar ook om het aanreiken van de handvatten waarmee u het gewenste eindresultaat efficient kunt realiseren.

Kortom, Van Brenk hoort graag hoe het er in de praktijk binnen uw bedrijf aan toe gaat, want in de combinatie van uw praktijk en haar expertise liggen de mogelijkheden voor besparen en verbeteren!