Projectonwikkelaars
 
De beste fiscale route
Besparing van BTW en Overdrachtsbelasting is direct van invloed op het financiele resultaat. De regelgeving en rechtspraak veranderen regelmatig. Daarom is het raadzaam om bij elk project en elke aankoop te kijken wat de beste fiscale route is. Van Brenk is bekend en ervaren met alle mogelijkheden.
De aanpak is praktisch. Een gerichte hands-on intake met de tekeningen en de bouwplannen. Geen lange adviezen maar stappenplannen met een uitwerking van de meest gunstige variant en/of bepalingen die direct in contracten kunnen worden opgenomen.
 
Fiscaal-juridische projectaanpak
Van Brenk ontwikkelde een aantal jaren geleden “de fiscaal-juridische project aanpak”. Een manier om in een vroeg stadium met alle betrokken partijen in een ontwikkeling, de fiscaal (en dus de financieel!) zo gunstige mogelijke route te bepalen. Daarbij wordt geintegreerd gewerkt en wordt het fiscale al in een heel vroeg stadium geintegreerd met het juridische werk. De methode is bij tal van grote en kleine projecten succesvol en kostenbesparend gebleken en levert een positieve bijdrage aan het proces. Hierbij werkt Van Brenk nauw samen met de juristen en notarissen van de ontwikkelaar en de andere partijen in het project, maar kan zij desgewenst ook bepaalde overeenkomsten via haar eigen netwerk aanleveren.
 
Fiscaal risico- management bij projectontwikkeling
Bij vastgoed zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de feitelijke status van de onroerende zaak op een bepaald moment. Simpel gezegd; als er op moment X op een stuk grond bestrating ligt i.p.v. gras dan kunnen de fiscale gevolgen compleet anders zijn. Dat de belangen en risico's groot zijn is duidelijk. Hoe bewaakt u dit en houdt u dit in de greep? Hoe richt u de administratie in voor een complex waar zowel nieuwbouw als vernieuwbouw plaatsvindt en de BTW op bepaalde kosten gesplitst moet worden. Van Brenk heeft de afgelopen jaren voor diverse vastgoed partijen concrete risico-management trajecten opgesteld. Het resultaat: sturing, beheersing en besparing!