Overheid
 
Lagere overheden krijgen steeds meer taken maar helaas minder financiele middelen. De ingewikkeldheid van de regelgeving neemt toe maar veel instanties hebben het beleid om minder externe adviseurs in te schakelen. Zij zoeken naar een middenweg tussen het beheersen van risico's en het realiseren van besparingen enerzijds, en het inschakelen van externe deskundigen anderzijds.
Op de volgende onderwerpen kan een specialist vaak een positief resultaat voor u bereiken.
- Grondexploitatie en binnenstedelijke herontwikkeling
- Samenwerkingsverbanden
- Realisatie/vernieuwbouw van gebouwen en complexen (sportcomplex, theater, school, etc).
- Vervoer
- Herbeoordeling van BCF labeling en mengpercentage algemene kosten
 
Non-Profit, Onderwijs en Zorg
 
Non-Profit, Onderwijs- en Zorgorganisaties zijn voor hun hoofdactiviteiten vrijgesteld van BTW. De vrijstellingen kennen voorwaarden en zien over het algemeen alleen op de hoofdactiviteiten zelf. Dit betekent dat zodra een organisatie andere of nevenactiviteiten verricht zij te maken krijgt met de BTW-bepalingen. 
Op de volgende onderwerpen kan een specialist vaak een postitief resultaat voor u bereiken.
- Nieuwbouw / Verbouwing
- (Ver)koop/ (Ver)huur onroerend goed
- Samenwerkingsverbanden / Kostendeelafspraken
- Detachering
- Nevenactiviteiten; kantine, verkoop van intern gemaakte spullen, etc.